Новини

15.06.2017
428

Щоб врахувати витрати, отримувачу обов’язково потрібна ТТН

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Чи враховуються при визначенні об’єкту оподаткування витрати за договорами про надання автотранспортних послуг у випадку відсутності товарно-транспортних накладних (ТТН), — відповіли податківці у консультаціях категорії 102.02 “ЗІР”.

Відповідно до положень ч. 1, 3 ст. 909 Цивільного кодексу Укораїни від 16.01.2003 р. № 435-ІV за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення і видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складанням транспортної накладної (коносаменту чи іншого документу, встановленого транспортними кодексами (статутами)).

E-DOC нагадує, що ТТН є документом, і що важливо — обов’язковим первинним документом, який складається вантажовідправником для оформлення перевезень вантажів у відповідності з укладеним договором і використовується для проведення остаточних розрахунків за надані послуги з перевезення вантажів.

Оформлена ТТН повинна бути у водія транспортного засобу при здійсненні перевезення вантажів за договором перевезення.

Відповідно до п.п. 134.1.1 та 134.1 ст. 134 ПК України від 02.12.2010 № 2755-VI об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом корегування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства у відповідності з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандаратами фінансової звітності, на різниці, які виникають у відповідності з положеннями ПК.
Визнання видатків в бухгалтерському обліку здійснюється у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Видатки”, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.1999 р. № 318 (далі — П(С)БО 16), і Міжнародного стандарту бухгалтерського звіту 2 (далі — МСБЗ 2) “Запаси” від 01.01.2014 р.

Відповідно до п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затвердженого наказом МінФіну від 20.10.1999 р. № 246 і п. 10 МСБО 2 видатки на транспортування запасів входять у собівартість запасів.
Крім того, видатки, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема, витрати на транспортування, переміщення та страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиторські та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) у відповідності з умовами договору (базису) поставки входять у видатки на збут (п. 19 П(С)БО 16).

Пункт 1 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-ХIV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” передбачає, що основою для бухгалтерського звіту господарських операцій є первинні документи. Для контролю і упорядкування обробки даних на основі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Перелік документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому повідомленні, затверджений Постановою КабМіну від 25.02.2009 р. № 207, у відповідності з п. 1 якого для водія юрособи або ФОП, яка здійснює вантажні перевезення на договірних умовах, в наявності серед інших документів повинна бути товарно-транспортна накладна. Застосування вказаних форм первинного обліку всіма суб’єктами господарської діяльності незалежно від форм власності є обов’язковим.

Відповідно до правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Мінтрансу від 14.10.1997 № 363, товарно-транспортна документація — це комплект юридичних документів, на основі яких здійснюють облік, приймання і передачу, перевезення, здачу вантажу та взаєморозрахунки між учасниками транспортного процесу.

Товарно-транспортна накладна — це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного і бухгалтерського звіту, а також для розрахунків за перевезення вантажу і обліку виконаної роботи.

Відповідно, у випадку відсутності товарно-транспортної документації, яка підтверджує отримання послуг з перевезення вантажу, в тому числі ТТН, на основі яких ведеться бухгалтерська звітність, платник податків при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтеерського звіту не має підстав для обліку вартості таких послуг при формуванні собівартості набутих (виготовлених) і реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

E-DOC акцентує вашу увагу на тому, що для учасників транспортування за договором виконання цих умов можливе лише у випадку наявності коректно оформлених і підписаних ТТН.

Крім того, загальновідомо, що на сьогодні існують труднощі операційного характеру, які пов’язані з поверненням підписаних ТТН. Враховуючи те, що документи їдуть з вантажем, виникають проблеми втрати чи псування екземплярів по дорозі. Потім доводиться відновлювати, перепідписувати їх і все це не є коректним, та й докорінно не вирішує ситуацію. Як кажуть, правильніше за все усунути причину, щоб потім не боротися з її наслідками.

З електронними товарно-транспортними накладними, розробку яких компанія E-COM уже презентувала ЕВА і на засіданні логістичного комітету у Міністерстві інфраструктури, всі ці питання просто відпадають, оскільки обмін цим електронним документом не тільки відбувається в рази швидше, але й гарантує юридичне значення такого обміну на основі законів “Про ЕЦП” та “Про електронний документообіг”. При цьому паперовий екземпляр електронного документу залишається у водія для пред’явлення контролюючим органам в дорозі.

На сьогодні найінноваційніші компанії, такі як, наприклад, Фокстрот, АSBIS Україна, Meest Express, Raben, Новус, Метро, FM Logistic заявили про готовність впровадження електронних ТТН.

Так чи інакше, такі інновації дуже позитивно впливають на ринкову економіку, підтримуються державою, тому очевидно, що майбутнє — за оптимізацією бізнес-процесів з електронним документообігом.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •